//Webshop Allossa | Verkoopsvoorwaarden
5797
page-template-default,page,page-id-5797,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-3,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, //By Allossa, met jou sluiten. Het gaat over verkoopsovereenkomsten die wij sluiten via de website www.byallossa.be en via onze retail verkooppunten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@byallossa.be of per post: //By Allossa, Meensesteenweg 114, 8870 Izegem. We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. Deze algemene voorwaarden staan ter beschikking op onze website en worden tevens bijkomend verzonden bij elke door u geplaatste bestelling.

Art. 1. Producten

Art 1.1. Wij verkopen producten, steeds in overeenstemming met de specificaties die u op onze website hebt aangegeven (hierna: een “Product” of de “Producten”). Omdat we verschillende combinaties aanbieden, is het van belang dat u uw specificaties zorgvuldig en volledig juist aan ons doorgeeft. Als we niet in de mogelijkheid zijn om in uw bestelling te voorzien, contacteren we u persoonlijk en heeft u de mogelijkheid uw bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren. Ons aanbod geldt overeenkomstig de beschikbaarheid van de Producten.
Art 1.2. Onze Producten kunnen er anders uitzien op foto dan in het echt.

Art. 2. Bestellingen en account

Art. 2.1.Iedereen kan op de site kennis nemen van de diverse Producten die //By Allossa te koop aanbiedt zonder enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.
Art. 2.2. Om een Product te bestellen, moet u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze dienen altijd actueel en waarheidsgetrouw te zijn (anders kunnen wij uw Producten niet goed bij u afleveren). We beschermen uw persoonsgegevens goed; zie ook ons Privacy beleid.
Art. 2.3. Van het moment dat u op « Bestelling valideren » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. U kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. U wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van //By Allossa, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door //By Allossa. In overeenstemming met het gestelde artikel 6 hierna, heeft u het recht om af te zien van de aankoop.
Art. 2.4. //By Allossa behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien //By Allossa van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten. Art. 2.5. Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door //By Allossa verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door u werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan zodat deze hiervan het bewijs vormt. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen.

Art. 3. Prijs en betaling

Art 3.1.De prijs van onze producten staan in onze webshop aangegeven. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Enkel prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden op de website www.byallossa.be zullen worden toegepast.
De prijzen zijn gegarandeerd gedurende hun geldigheidsduur, met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van drukfouten of aanpassingsfouten op de website.
Art. 3.2. De betaling vindt plaats via onze online betaalservice, welke door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A wordt verzorgd. Houd er rekening mee dat bij een aankoop buiten België, lokale belastingen (douanerechten, taxen) van toepassing kunnen zijn , afhankelijk van uw regio en plaatselijke douanerechten . Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Zodra de betaling door ons werd ontvangen, verwerken wij uw bestelling. De factuur wordt mee verstuurd met de bestelling. Een elektronisch exemplaar wordt mee verzonden met de bevestigingsmail van uw bestelling.
Art. 3.3. De verzendkosten binnen België worden aangerekend indien u een Product koopt.
Art. 4. Leeftijdsbeperking
Ouderlijke toestemming of toestemming van een voogd is vereist voor klanten onder de 18 jaar. De naam en telefoonnummer van de persoon die de toestemming geeft moet vermeld staan in de message box bij het uitchecken.

Art. 5. Levering

Art. 5.1. Wij leveren uw Product af conform uw bestelling en volgens beschikbaarheid op het adres dat u tijdens uw bestelling hebt opgegeven in het bestelproces. Adreswijziging is mogelijk onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling. Neem hiervoor direct contact op met onze klantenservice via info@byallossa. be. Adreswijziging is niet meer mogelijk wanneer wij het pakket al hebben verzonden.
Art. 5.2. De distributie wordt verzorgd door bpost. Zodra uw bestelling is verzonden ontvangt u een e-mail met daarin een track & trace code zodat u uw bestelling kunt volgen. Wanneer uw bestelling niet kan worden afgeleverd (omdat u bijvoorbeeld niet thuis bent) kan de bestemmeling, telefonisch een tweede levering aanvragen of het pakket in het vermelde postkantoor of PostPunt ophalen. U kan het pakje binnen de 7 dagen (de dag van aanbieding niet inbegrepen) afhalen in het postkantoor of PostPunt dat op het afwezigheidsbericht aangeduid is.
Art. 5.3. Wij doen ons best uw bestelling altijd binnen 7 dagen bij u te leveren, maar we kunnen dit niet garanderen. Wij garanderen wel dat je Product uiterlijk binnen 30 dagen na bevestiging van je bestelling wordt geleverd. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan kunt u ons verzoeken het bedrag voor dit Product terug te storten, of een vervangend Product (van gelijke waarde) toe te zenden.
Art. 5.4. Bij bestelling van meerdere Producten streven we ernaar al uw Producten in één pakket te leveren. In verband met logistiek kan het echter voorkomen dat wij niet al uw Producten tegelijkertijd of in één pakket kunnen leveren. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.
Art. 5.5. Indien de verzendverpakking of het Product bij levering waarneembaar beschadigd is, dient u dit bij ontvangst direct te melden via info@byallossa.be. Indien er geen melding wordt gedaan, wordt het pakket geacht zonder enige beschadiging, zowel wat betreft de verpakking als wat betreft de inhoud, door u in ontvangst te zijn genomen.

Art. 6. Herroeping, retour en ruilen

Art. 6.1.Koopt u iets via www.byallossa.be, dan heeft u een herroepingsrecht van 14 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat u, of een door u aangeduide persoon, de goederen in ontvangst hebt genomen. Binnen deze periode kunt u het herroepingsrecht uitoefenen door een schriftelijke mededeling aan //By Allossa via info@byallossa.be of via het modelformulier voor herroeping, dat u terugvindt op onze website. U mag dan het gekochte artikel zonder opgave van reden terugsturen of omruilen onder de voorwaarden dat het artikel in zijn oorspronkelijk staat verkeert, dat het artikel onbeschadigd is en dat u in het bezit bent van een wettig bewijs van aanschaf. Verwijder geen labels en stuur alles terug in de originele verpakking. U heeft het recht de verpakking te openen en de Producten te
testen, maar het testen mag niet verder gaan dan wat redelijkerwijs aanvaardbaar is. De Producten dienen binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld door u terug gezonden te worden. U draagt de kosten voor terugzending.
Art. 6.2. Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén Producten terugnemen waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast. Er mag ook geen inkt of verf op de Producten zijn aangebracht. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door www.byallossa.be.
Art. 6.3. Kosten: alle verzendkosten van een retournering (heen en terug) zijn voor uw eigen rekening. Enkel een retournering vanwege een klacht op het ontvangen artikel (schade aan het artikel of onjuist artikel) is gratis. De verzendkosten die u in geval van een gegronde klacht maakt voor de retourzending, worden door www.byallossa.be vergoed en het nieuwe/goede Product wordt zo spoedig mogelijk en gratis naar u verzonden. Voor andere soorten retourneringen worden de verzendkosten in rekening gebracht. Indien bij het testen van de Producten de aard, de kenmerken of de werking is aangetast zal die kost ook in rekening gebracht worden.
Art. 6.4. Als u iets terugzendt, dan moet dat in overeenstemming zijn met onze verzendrichtlijnen die u per email van ons ontvangt bij de aankoop. U bent verantwoordelijk voor de terugzending tot het pakket weer bij ons is. Zend ons het pakket terug met een traceable service zodat we de zending kunnen traceren – op die manier weten wij zeker dat de Producten in goede orde bij ons aankomen en kunnen wij desgevallend gepaste actie ondernemen richting onze eigen leveranciers en partners.

Art. 7. Garantie

//By Allossa verbindt er zich toe de Producten in overeenstemming met de geplaatste bestelling te leveren. Bij gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Producten, geven wij 2 jaar garantie op al onze Producten. Indien uw Product bij normaal gebruik binnen de garantietermijn kapot gaat, hebt u recht op een vervangend Product. Hiervoor moet u, nadat u de termijn voor schriftelijke mededeling van uw klacht conform art. 14, uw defecte Product, in originele verpakking, aan ons terugsturen in overeenstemming met onze verzendrichtlijnen die je per email van ons ontvangt bij de aankoop. Deze verzendkosten blijven voor uw eigen rekening. Als uw Product meer dan 30 dagen in uw bezit is en er is sprake van een gebrek bij normaal gebruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@byallossa.be dan zullen we zoeken naar een passende oplossing.

Art. 8. Aansprakelijkheid

Art. 8.1.U bent verplicht voor het gebruik van een Product de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen hieronder zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
Art. 8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van een Product mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet correct gebruiken van uw zakdoek conform de instructies van art. 9.
Art. 8.3. Uw recht op schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot schade die voortvloeit uit een fabricagefout en beperkt tot het verkoopbedrag inclusief BTW van de bestelde en betaalde Producten. De aansprakelijkheid voor verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook wordt niet aanvaard. //By Allossa is niet aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte Product.

Art. 9. Gebruiksaanwijzing

Lees de bijgevoegde instructies om optimaal gebruik te maken van uw //By Allossa Product.

Art. 10. Cadeaubonnen

Art. 10.1. //By Allossa biedt cadeaubonnen aan. De cadeaubon kan alleen ingewisseld worden voor
Producten van //By Allossa en enkel in onze pop up shops en op de website www.byallossa.be.
Art. 10.2. De precieze einddatum van de cadeaubon wordt erop vermeld.
Art. 10.3. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere //By Allossa cadeaubon. Het is niet mogelijk om een aankoop die u met een cadeaubon hebt gedaan te ruilen. //By Allossa is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de cadeaubon. Het is niet mogelijk om de aankoop van uw cadeaubon te combineren met andere kortingscodes.
Art. 10.3. De cadeaubon kan in de eerste stap van het bestelproces via een code worden geactiveerd.

Art. 11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze Producten, teksten, beeldmateriaal en al onze andere creaties, rusten uitsluitend bij ons. U zult deze intellectuele eigendomsrechten respecteren en u staat ervoor in dat uw gebruik van onze Producten en diensten hier geen inbreuk op maakt. Elke reProductie geheel of gedeeltelijk van de catalogus van //By Allossa is strikt verboden.

Art. 12. Privacybeleid

Art. 12.1.//By Allossa behandelt uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk, in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens en ten behoeve van de behandeling van inkooporders en klantenadministratie. U hebt het recht op inzage, kan deze gegevens corrigeren en kan zich verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden door een e -mail te sturen naar info@byallossa.be. Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit geven aan derden. Voor meer informatie , kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35 e-mail: commission@privacycommission.be .
Art. 12.2. Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven. Persoonlijke gegevens worden door de gebruiker vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of indien van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Je bent vrij in de keuze welke informatie je met ons deelt.
Art. 12.3. Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren je hebt ingesteld, bijvoorbeeld je taalinstelling. Indien je geen cookies accepteert, heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Als je de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.
Art. 12.4. Wij gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Art. 13. Klachten

Art. 13.1. Klachten, waaronder deze betreffende de niet-conformiteit of betreffende een gebrek of fabricagefout, dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontvangst van de Producten of na de vaststelling van het gebrek, schriftelijk gemeld te worden aan info@byallossa.be met gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of de schade, bij gebrek waaraan elke klacht als onontvankelijk wordt beschouwd. De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in dezelfde staat als bij ontvangst teruggestuurd worden
Art. 13.2. In geval van gegronde klachten beperkt de aansprakelijkheid van Odette Lunette zich tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de vastgestelde schade of tot een teruggave van de betaalde aankoopprijs.

Art. 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Art. 14.1. Alle overeenkomsten tussen //By Allossa en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alles wat niet uitdrukkelijk via deze algemene voorwaarden wordt geregeld valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.
Art. 14.2. Elke betwisting tussen partijen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waaronder de maatschappelijke zetel van //By Allossa ressorteert.

Laatst gewijzigd 28 november 2017